Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym "Ogrody Ziołowe" (zwanym dalej "Sklepem"), działającym pod adresem www.ogrodyziolowe.pl.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Produktem są sadzonki żywych roślin, w doniczkach produkcyjnych.
 3. Właścicielem Sklepu jest Ogrody Ziołowe Michał Dewódzki, z siedzibą w: Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 100. NIP: 896-141-08-90.
 4. Jako rolnicy ryczałtowi jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług (Art.43 ust.1, pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).
   
§ 2. Składanie i realizacja zamówień
 
 1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Ceny produktów podane są w polskich złotych i nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia w Sklepie jest skompletowanie zamawianych produktów w "koszyku" i podanie prawdziwych danych osobowych oraz kontaktowych w formularzu zamówienia.
 4. Dopuszcza się składanie zamówień poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanej chwilowym brakiem towaru lub inną przyczyną, Sklep poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową lub telefonicznie. Zamawiający ma prawo w takim wypadku zrezygnować z zamówienia lub zgodzić się na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub zachodzi podejrzenie co do ich rzetelności, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.
 7. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki, obliczany odpowiednio dla wielkości zamówienia oraz metody płatności.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem, lub od wysłania zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 9. Czas dostawy przesyłki wynosi ok. 1-2 dni robocze. Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do czwartku.
 10. Rachunek uproszczony wystawiamy na życzenie zamawiającego. Zamawiający powinien taką prośbę zamieścić w komentarzu do zamówienia. Rachunek jest wysyłany w paczce z ziołami.
§ 3. Reklamacje i zwroty
 
 1. Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, zamawiający zobowiązany jest do zwrotu przesyłki nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot następuje na koszt zamawiającego.
 3. Zamawiający ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową. W tym celu powinien poinformować Sklep, załączając szczegółowy opis problemu.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, lub, jeśli jest to niemożliwe, zwrot zapłaconej kwoty.
   
§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
 
 1. Użytkownik rejestrując się w Sklepie oraz składając zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji zamówień.
 2. Użytkownik zapisując się do biuletynu informacyjnego wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o aktualnych promocjach i nowościach w Sklepie.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
   
§ 5. Postanowienia końcowe
 
 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie Sklepu.
 3. Wszelkie spory wynikające z transakcji pomiędzy Sklepem a zamawiającym, bedą rozstrzygnięte przed sądem właściwym.